mail@nord-ad.dk     3697 0080
6 siders mappe – DanCenter

DanCenter

Vi har udarbejdet materiale for DanCenter i flere år. Sidste bestod opgaven i at producere 30
individuelle 6 siders A4-mapper til DanCenters lokalafdelinger. Mapperne indeholder information
henvendt til sommerhusejere, som ønsker at udleje deres sommerhus. Vi står både for annoncesalg,
layout, tekst og tryk af alle 30 mapper der samlet set har et
oplag på over 60.000.

Relaterede produkter